Siirry sisältöön
Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto suoritetaan lukion päätteeksi. Tutkinnon avulla selvitetään, ovatko opiskelijat omaksuneet lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot sekä saavuttaneet lukiokoulutuksen tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden. Tutkintoon sisältyy äidinkielessä ja kirjallisuudessa, toisessa kotimaisessa kielessä, vieraissa kielissä, matematiikassa ja reaaliaineissa järjestettäviä kokeita (YTL). Opinto-ohjaajalta saat apua yo-aineidesi valintaan. Lisätietoja löydät osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi