Siirry sisältöön
Hyvä huoltaja

Tämä sivu on Sinua varten, jotta pysyisit ajantasalla oman lukiolaisesi opinnoissa. Lukio-opiskelijana hän tarvitsee edelleen huolenpitoasi ja kannustustasi jaksaakseen välillä aika vaativassakin opinahjossa. Tähän on koottu taustatietoa lukiokoulutuksesta. Jos sitä tietoa ei löydy, mitä haet, ota rohkeasti yhteyttä henkilökuntaan. 

 

Wilma

Kiuruveden lukiossa on käytössä kätevä Wilma, jonka löydät osoitteesta https://kiuruvesi.inschool.fi/ 

 Wilmassa voit seurata oman nuoresi opiskelua ja saat tietoa ajankohtaisista asioista. Wilman välityksellä voidaan pitää yhteyttä. Siellä myös selvitetään poissaolot. Wilmaan kannattaa hankkia huoltajatunnukset. Ohjeet löytyvät Wilman kirjautumissivulta.

 

Arviointi

Kurssit arvioidaan numeroin 4-10 tai suoritusmerkinnällä S (suoritettu) tai H (hylätty). Hylätyksi tulleen kurssin (4 tai H) voi saada hyväksytyksi uusintakuulustelussa. K-merkintä tarkoittaa, että kurssi on keskeytynyt ja P-merkintä, että kurssisuorituksista puuttuu vielä jotain. 

 

Poissaolot

Lukiolain 25§ mukaan opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen ja suorittaa tehtävänsä tunnollisesti. Jos poissaolo tulee, kurssin opettaja merkitsee sen Wilmaan ja sinun tehtäväsi on käydä alaikäisen opiskelijan osalta selvittämässä poissaolot. Poissaolo näkyy punaisena merkintänä (selvittämätön). Muuta merkintä vihreäksi (selvitetty). Etukäteen tiedossa oleva 1-5 päivän poissaolo anotaan ryhmänohjaajalta ja sitä pidempi rehtorilta. Koulu toivoo, että lomamatkat tehtäisiin koulujen loma-aikoina. Poissaolot vaikuttavat aina oppimiseen ja sitä kautta arviointiin. 

 

Lukiolaisella on aina läksyjä 

Lukiossa edetään ripeään tahtiin. Oppitunneilla esillä olleet asiat tulevat aina läksyksi. Opettaja antaa oppiaineestaan riippuen myös erilaisia lisätehtäviä, jotka auttavat asiasisältöjen omaksumista. Läksyt kannattaa siis tehdä päivittäin hyvin. Tämä luo hyvän pohjan kerrata koeviikon kokeeseen ja menestyä itse kokeessa.

 

Lukiolaisen jaksaminen 

On tärkeää, että kotona huolehditaan siitä, että opiskelija nukkuu riittävästi. Tämä on haasteellinen tehtävä, sillä nuoret viihtyvät hyvin sosiaalisessa mediassa eikä ajan kulumista helposti huomaakaan. Nuoren unen tarve on kuitenkin n. 9-10 tuntia yössä. Terveelliset ruokailutottumukset vaikuttavat mm. vireystilaan. Kunnon aamupala antaa energiaa kouluruokailuun saakka. Riittävä liikunta edistää terveyttä, vaikuttaa mielialaan ja auttaa jaksamaan.

 

Kodin ja koulun yhteistyö 

Yhteistyö kodin ja koulun välillä on tärkeää lukiossa opiskelevalle nuorelle. Koulun henkilökuntaan voi aina ottaa yhteyttä. Erityisesti ryhmänohjaajan tehtävänä on kannustaa nuorta ja seurata hänen opintomenestystään. Hän voi olla tarvittaessa yhteydessä myös koteihin. 

Kiuruveden lukio järjestää vanhempainillat kerran lukuvuodessa kaikkien opiskelijoiden vanhemmille. 1. vuoden opiskelijoiden vanhempainilta järjestetään ensimmäisen jakson jälkeen. Illan aiheena ovat lukion peruskäytänteet. 2. ja 3. vuoden opiskelijoiden vanhempainilta järjestetään marraskuussa. Aiheena ovat ylioppilaskirjoitukset. Lukio tiedottaa ajankohtaisista asioista huoltajille Wilman kautta. 

 

Opiskelijahuolto

Jos huoli omasta opiskelijasta herää, ota yhteyttä ryhmänohjaajaan tai opinto-ohjaajaan. Muun henkilökunnan lisäksi lukiossa toimivat kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja, koulukurattori sekä -psykologi. Myös koulu on kiinnostunut opiskelijasta ja haluaa huolehtia hänestä hyvin. Lukiossa toimii opiskelijahuoltoryhmä, joka kokoontuu vähintään kerran jokaisen jakson aikana. Ryhmän jäseniä ovat kouluterveydenhoitaja, kuraattori, opinto-ohjaaja ja rehtori. Tarvittaessa palavereihin kutsutaan ryhmänohjaaja ja opiskelija.