Siirry sisältöön
Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt ovat voimassa koulupäivän aikana koulun alueella ja kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Järjestyssääntöjen tavoitteena on lisätä yhteisön jäsenten viihtyvyyttä ja turvallisuutta sekä turvata päivittäisen työn joustava sujuminen. Niissä asioissa, joita järjestyssäännöissä ei ole erikseen mainittu, noudatetaan lukiota koskevia yleisiä säännöksiä ja määräyksiä. 

 

Minulla on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen, opinto-ohjaukseen ja muuhun koulun toimintaan. 

Minulla on oikeus osallistua itseäni koskevien asioiden käsittelyyn ja oikeus ilmaista mielipiteeni. 

Osallistun viihtyisän opiskeluympäristön ja motivoivan ilmapiirin luomiseen sekä kehitän osaltani koulun toimintakulttuuria. 

Huolehdin osaltani siitä, että koulu ja sen ympäristö pysyvät siisteinä. 

Huolehdin myös itseni ja muiden opiskelijoiden turvallisuudesta. 

Käsittelen koulun omaisuutta huolellisesti ja korvaan aiheuttamani vahingon. 

Ilmoitan aiheuttamastani vahingosta viipymättä opettajalle, rehtorille tai talonmiehelle. 

Käyn säännöllisesti koulua. Saavun oppitunneille ajoissa ja huolehdin siitä, että opiskeluvälineet ovat mukana ja annetut kotitehtävät suoritettuna. 

Osallistun myös opetuskeskusteluun. 

Käyttäydyn oppitunneilla ja muuna kouluaikana ystävällisesti ja kohteliaasti. 

Kohtelen kaikkia tasavertaisesti ja annan muille työrauhan. 

Puhelimenkäyttöni ei häiritse oppimistani oppitunneilla, kokeissa tai yhteisissä tilaisuuksissa.  

Ilmoitan poissaoloista etukäteen opettajalle ja haen pitempään poissaoloon lupaa ryhmänohjaajalta tai rehtorilta. 

Olen avoin ja rehellinen. En käytä vilppiä oppitunneilla, kokeissa tai koulutehtävien valmistelussa. 

Noudatan ruokaillessani hyviä tapoja. Puhdistan ruokailun jälkeen pöydän ja vien ruokailuvälineet niille varattuun paikkaan. 

En tuo kouluun päihteitä enkä esiinny päihteiden vaikutuksen alaisena. En tupakoi tai käytä nuuskaa koulun tiloissa tai alueella. 

Osallistun koulun yhteisiin tapahtumiin. 

Säilytän kulkuvälineitä niille varatuilla paikoilla niin, että kulku koulurakennukseen ei esty. 

Sitoudun yhteisiin sääntöihin ja vastaan osaltani näiden järjestyssääntöjen noudattamisesta.