Hyvä huoltaja                  

Tämä sivu on Sinua varten, jotta pysyisit ajantasalla oman lukiolaisesi opinnoissa. Lukio-opiskelijana hän tarvitsee edelleen huolenpitoasi ja kannustustasi jaksaakseen välillä aika vaativassakin opinahjossa. Tähän on koottu taustatietoa lukiokoulutuksesta. Jos sitä tietoa ei löydy, mitä haet, ota yhteyttä kouluun.

Wilma

Kiuruveden lukiossa on käytössä kätevä Wilma, jonka löydät osoitteesta https://wilma.kiuruvesi.fi. Wilmassa voit seurata oman nuoresi opiskelua ja saat tietoa ajankohtaisista asioista. Wilman välityksellä voidaan pitää yhteyttä. Siellä myös selvitetään poissaolot. Wilmaan kannattaa hankkia huoltajatunnukset. Ohjeet löytyvät Wilman kirjautumissivulta.

Lukion oppimäärä

Lukion oppimäärä nuorille on 75 kurssia. Tästä määrästä pakollisia kursseja tulee suorittaa 47, jos on valinnut lyhyen matematiikan opinnot ja 51, jos pikän matematiikan. Syventäviä kursseja opiskelijan tulee valita vähintään 10 kurssia. Loput opiskelijan valitsemat kurssit voivat olla syventäviä tai soveltavia. Opiskelija valitsee kurssit kurssitarjottimelta Wilmassa ja samalla hän tekee itselleen lukujärjestyksen. Ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuotena on hyvä valita jaksoa kohti 5 kurssia, jolloin lukuvuoden aikana suorituksia kertyy 30. Kolmannen vuoden aikana onkin hyvä valita kertauskursseja ja keskittyä päättötutkintoon, eli ylioppilaskirjoituksiin. Suoritettuaan kaikki vaadittavat kurssit opiskelija saa lukion päättötodistuksen. Suoritettuaan ylioppilastutkinnon hyväksytysti hän saa myös ylioppilastutkintotodistuksen. Todistukset jaetaan kaksi kertaa vuodessa järjestettävissä lakkiaisjuhlissa.

Jaksotus

Kiuruveden lukiossa on viisi jaksoa. Tarkempia tietoja aikatauluista löydät klikkaamalla kohtaa opiskelijat. Jokaisen jakson jälkeen opiskelija saa arvioinnin suorituksestaan. Opintojen etenemistä voi seurata Wilmasta. Koepäivistä tiedotetaan erikseen.   

Arviointi

Kurssit arvioidaan numeroin 4-10 tai suoritusmerkinnällä S (suoritettu) tai H (hylätty). Hylätyksi tulleen kurssin (4 tai H) voi saada hyväksytyksi uusintakuulustelussa. K-merkintä tarkoittaa, että kurssi on keskeytynyt ja P-merkintä, että kurssisuorituksista puuttuu vielä jotain. 

Poissaolot

Lukiolain 25§ mukaan opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen ja suorittaa tehtävänsä tunnollisesti. Jos poissaolo tulee, kurssin opettaja merkitsee sen Wilmaan ja sinun tehtäväsi on käydä alaikäisen opiskelijan osalta selvittämässä poissaolot. Poissaolo näkyy punaisena merkintänä (selvittämätön). Muuta merkintä vihreäksi (selvitetty) ja kirjaa vielä poissaolon syy. Etukäteen tiedossa oleva 1-3 päivän poissaolo anotaan ryhmänohjaajalta ja sitä pidempi rehtorilta. Koulu toivoo, että lomamatkat tehtäisiin koulujen loma-aikoina. Poissaolot vaikuttavat aina oppimiseen ja sitä kautta arviointiin.

Lukiolaisella on aina läksyjä 

Lukiossa edetään ripeään tahtiin. Jokaista ainetta opiskellaan pääsääntöisesti neljä 70 minuutin mittaista oppituntia viikossa. Oppitunneilla esillä olleet asiat tulevat aina läksyksi. Opettaja antaa oppiaineestaan riippuen myös erilaisia lisätehtäviä, jotka auttavat asiasisältöjen omaksumista. Läksyt kannattaa siis tehdä päivittäin hyvin. Tämä luo hyvän pohjan kerrata koeviikon kokeeseen ja menestyä itse kokeessa.

Lukiolaisen jaksaminen 

On tärkeää, että kotona huolehditaan siitä, että opiskelija nukkuu riittävästi. Tämä on haasteellinen tehtävä, sillä nuoret viihtyvät hyvin sosiaalisessa mediassa eikä ajan kulumista helposti huomaakaan. Nuoren unen tarve on kuitenkin n. 9-10 tuntia yössä. Terveelliset ruokailutottumukset vaikuttavat mm. vireystilaan. Kunnon aamupala antaa energiaa kouluruokailuun saakka. Iltapäivällä opiskelija voi halutesdsaan ostaa edulliseen hintaan välipalaa. Riittävä liikunta edistää terveyttä, vaikuttaa mielialaan ja auttaa jaksamaan.

Kodin ja koulun yhteistyö 

Yhteistyö kodin ja koulun välillä on tärkeää lukiossa opiskelevalle nuorelle. Koulun henkilökuntaan voi aina ottaa yhteyttä. Erityisesti ryhmänohjaajan tehtävänä on kannustaa nuorta ja seurata hänen opintomenestystään. Hän voi olla tarvittaessa yhteydessä myös koteihin. 

Kiuruveden lukio järjestää vanhempainillat kerran lukuvuodessa kaikkien opiskelijoiden vanhemmille. 1. vuoden opiskelijoiden vanhempainilta järjestetään ensimmäisen jakson aikana. Illan aiheena ovat lukion peruskäytänteet. 2. ja 3. vuoden opiskelijoiden vanhempainilta järjestetään marraskuussa. Aiheena ovat ylioppilaskirjoitukset. Wilman ja nettisivujen kautta koulu tiedottaa koteihin ajankohtaisista asioista.

Opiskelijahuolto

Jos huoli omasta opiskelijasta herää, ota yhteyttä vaikkapa opinto-ohjaajaan, jonka tavoittaa helposti numerosta 040 5271 791. Muun henkilökunnan lisäksi lukiossa toimivat kouluterveydenhoitaja, koulukurattori sekä -psykologi. Vastaanottoajoista tiedotetaan ilmoitustauluilla. Myös koulu on kiinnostunut opiskelijasta ja haluaa huolehtia hänestä hyvin.Lukiossa toimii opiskelijahuoltoryhmä, joka kokoontuu vähintään kerran jokaisen jakson aikana. Ryhmän jäseniä ovat kouluterveydenhoitaja, kuraattori, opinto-ohjaaja ja rehtori. Tarvittaessa palavereihin kutsutaan ryhmänohjaaja ja opiskelija.

Hyvää alkanutta lukuvuotta!

Katja-reksi

 
Netti-TV
 Facebook faniksi

Yhteystiedot

Kiuruveden lukio
Lähteentie 10
74700 Kiuruvesi

puh. 040-527 2114 / kanslia
etunimi.sukunimi@kiuruvesi.fi