Jatko-opinnot

Lukio-opintojen jälkeen sinulla on paljon erilaisia vaihtoehtoja opintojen jatkamiselle. Tutustuminen eri koulutusvaihtoehtoihin ja omien kiinnostuksenkohteiden selvittäminen kannattaa aloittaa ajoissa - heti lukio-opintojen alussa. Korkea-asteen (yliopistot ja korkeakoulut) koulutusohjelmat eivät välttämättä muistuta lukiossa opiskelemiasi aineita tai asiakokonaisuuksia ja siksi onkin tärkeää, että tutustut ja otat selvää eri vaihtoehdoista. Tarjolla on paljon sellaista koulutusta, josta saatat kiinnostua. Alla on monta hyödyllistä linkkiä, joista löydät tietoa eri opiskelumahdollisuuksista ja ammateista sekä voit lukea opiskelijoiden kokemuksia.

Opetusministeriön opintoluotsisivustolta voit etsiä koulutustietoa aloittain sekä löytää minkä tahansa oppilaitoksen kotisivut. Opintoluotsi-sivuilla esitellään kaikkia mahdollisia tapoja ja paikkoja opiskella.

Koulutusalat ja ammatit -osiossa esitellään kaikki ammatilliset perustutkinnot, ammattikorkeakoulututkinnot sekä yliopistollinen koulutus. Ammattikorkeakoulujen koulutusohjelma-sivuilta on linkki seuraavassa yhteishaussa olevaan koulutukseen. Näin näet helposti, missä haluamaasi koulutusta järjestetään ja muutakin hakijan kannalta tärkeää tietoa. Yliopistollisen koulutuksen kohdalta on linkki suoraan yliopistojen kotisivuille, joista voi katsoa lisätietoja kiinnostuksesi kohteista.

Opetushallituksen koulutusnettisivuilta voit selvittää mm. miten koulutuksiin haetaan ja miten opiskelijat valitaan. Sivuilta löytyy kaikki koulutukseen hakemiseen liittyvä tärkeä tieto, kuten hakuajat ja koulutusoppaat sähköisinä versioina.

Ammatinvalinta

Lukioaikana moni miettii, mikä hänestä tulee "isona". On tärkeää, että pohdit asiaa lukion alusta lähtien, koska kurssivalinnat vaikuttavat jatko-opiskelumahdollisuuksiisi. Esimerkiksi pitkä matematiikka on monilla teknisillä ja luonnontieteellisillä aloilla tarpeellinen.

Apua ammatin valitsemiseen voit saada seuraavilta sivustoilta:

Linkkejä valintojesi tueksi

www.kunkoululoppuu.fi -sivusto tarjoaa tietoa nuorille koulutus- ja uravaihtoehdoista.

www.abit.fi on hyvä opas lukion jälkeiseen elämään. Mitäköhän sitä tekisi lukion jälkeen? Olenko opiskelijana tunnollinen, nautiskelija vai kyseenalaistaja? Millaista se elämä sitten jatko-opiskelijana on? ABIT.fi sivuilla voit lukea opiskelupaikkansa valinneiden tarinoita, tutustua eri aloihin sekä kurkistaa opiskelijoiden arkeen. Samalla pääset testaamaan oman Abit-profiilisi sekä katsomaan suuren lukiolaistutkimuksen tulokset suosituimmista korkeakouluista ja aloista.

Opiskelijaboxissa voi tutustua oikeisiin opiskelijoihin ja aitoihin teknologiateollisuuden ammattilaisiin. Opiskelijat kertovat valinnoistaan ja kokemuksistaan. Ammattilaiset kertovat työstään ja työpaikastaan. Tutustu erilaisten ihmisten näkemyksiin ja kokemuksiin. Saat tietoa omien valintojesi tekemiseen. http://www.opiskelijaboxi.fi

www.opintoluotsi.fi  on runsas tietopaketti eri aloista ja eritasoisista koulutuksista: yliopistoista, ammattikorkeakouluista, ammatillisista oppilaitoksista, oppisopimuksista. Sivulla kerrotaan myös, miten opintotukea haetaan ja missä oppilaitokset sijaitsevat.

www.ammattinetti.fi on verkkopalvelu, joka on tarkoitettu ammattien ja alojen vertailuun. Sivuilta löytyy mm. ammattien ja ammattialojen kuvauksia, eri alojen ammattilaisten haastatteluja ja erilaisia uratarinoita työelämään sijoittumisesta. Ammattinetti tarjoaa sinulle tietoa eri ammateista. Sivulla on myös haastateltu eri alojen ammattilaisia.

Ammatinvalintatesteja sisältäviä sivustoja

AVO-ammatinvalintaohjelma on työ- ja elinkeinotoimiston sivuilla oleva ammatinvalintatesti.

http://www.mol.fi/avo/. Testissä voit kertoa esim. kyvyistäsi tai kiinnostuksistasi, ja kone etsii sinulle sopivia aloja. Huomaa, että ohjelma ei valitse alaa puolestasi vaan antaa ideoita muun pohdiskelun tueksi. Sitä paitsi se sisältää vain kolmisensataa alaa, joten monet koulutukset jäävät testin ulottumattomiin.

www.eximia.fi/urakone sisältää muutamia eri aloihin liittyviä kysymyksiä, joista saat valita, miten paljon aihe kiinnostaa. Lopuksi kone arpoo sinulle sopivia opiskeluvaihtoehtoja ja ilmaisee prosentein, kuinka sopiva kukin ala on juuri sinulle.

 www.opiskelupaikka.fi tarjoaa erilaisia ammatinvalintatestejä, uravalinnan neuvoja ja tietoa koulutukseen hakeutumisesta.

 http://www.tat.fi/backstage/ammatinvalinta sisältää ammatinvalintatestin. Se etenee kysymyssarjoittain: millainen minä olen, mitkä ammatit, mitkä alat ja mitkä työt kiinnostavat minua.

 www.studentum.fi/sections/tests/index.aspx?id=11 tarjoaa 35 kysymyksen kokonaisuuden, jonka avulla se ehdottaa sopivaa alaa.

 Netissä on kaupallisia sivustoja, jotka auttavat omasta näkökulmastaan nuoria etsimään itselleen sopivaa alaa. Esimerkiksi www.opiskelijaboxi.fi esittelee teknologiateollisuuden alavaihtoehtoja ja www.valmennuskeskus.fi/Coaching maksullisia opinto-ohjauksen palveluja ja valmennuskursseja.  

Muita tietolähteitä

Koulun työharjoittelun (esim. OP2 tai OP4 kurssilla) avulla pääset sukeltamaan jollekin alalle, josta saat tietoa ja kokemusta. Voit saada selville, sopiiko ala sinulle.

Työ- ja elinkeinotoimistot tarjoavat paitsi apua työnhakuun myös ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja. TE-toimiston kautta voit kokeilla erilaisia ammatteja työharjoittelujaksoja hyödyntäen, mikäli jäät työttömäksi.

Myös opinto-ohjaaja auttaa uran suunnittelussa ja alan valinnassa.


Ulkomaille opiskelemaan tai töihin?

Opiskelu ja työskentely ulkomailla

Kansainvälisen henkilövaihdon CIMO:n sivuilta pääset tutustumaan opiskeluun ja työskentelyyn ulkomailla.
http://www.cimo.fi

Maailmalle.net. CIMO:n Maailmalle.net on sivusto, jossa esitellään opiskelua ja työskentelyä ulkomailla.

Cimo:n maaoppaat sähköisinä
http://www.maailmalle.net/Resource.phx/maailmalle/lisatietoja/julkaisut.htx

Opintotuki ulkomailla

Kelan sivuilta saat tietoa ulkomailla opiskelevien opintotuesta.
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/040601104658IL?OpenDocument

Opiskelu Ruotsissa
Täältä saat tietoa korkeakouluopiskelusta Ruotsissa. Pääset myös oppilaitoksien kotisivuille
https://www.studera.nu/

Opiskelu Englannissa
Täältä löydät tietoa opiskelumahdollisuuksista Englannissa.
http://www.britishcouncil.fi/

Opiskelu Saksassa
Täältä löydät tietoa opiskelusta  Saksassa.
http://www.helsinki.diplo.de/


Opiskelu USA:ssa ja Kanadassa
Täältä löydät tietoa opiskelumahdollisuuksista USA:ssa ja Kanadassa
http://www.fulbright.fi/

Työnhaku

Perustietoa työnhausta

Yleensä työnhaku lähtee siitä, että näet työpaikkailmoituksen. Lue se tarkkaan. Millaista työntekijää haetaan? Voisitko sinä ominaisuuksinesi vastata työnantajan tarpeeseen? Etukäteen sinun kannattaa käydä tutustumassa työnantajan sivuihin. Millaiseen työpaikkaan olet hakemassa? Millaisia ominaisuuksia luulet työnantajan arvostavan?

Seuraavaksi voit tehdä työhakemuksen. Kun se on varmasti ehtinyt työnantajalle, voisit soittaa hänelle, jos se on mahdollista. Näin osoitat suurempaa kiinnostusta työpaikkaa kohtaan kuin vain täyttämällä hakemuksen.

Työhakemus

Työhakemus auttaa sinua saamaan työtä. Se voi olla asettelultaan tietynmuotoinen tai vapaamuotoinen. Joka tapauksessa on tärkeää, että siitä löytyvät yhteystietosi, koulutuksesi ja työkokemuksesi. Miksi työnantajan kannattaisi valita juuri sinut avoinna olevaan tehtävään?

www.ttk.oulu.fi/tyoharjoittelu/hakemusmalli.htm sisältää hakemusrungon apukysymyksineen.

www.aarresaari.net/pdf/tyohakemusmalli.pdf on toinen hakemusmalli.

Ansioluettelo

Ansioluettelossa esittelet tarkemmin koulutus- ja työhistoriasi. Se voi edetä aikajärjestyksessä nykyisestä työtehtävästä aikaisempiin. Kerro koulutusosiossa koulumenestyksen ja -taustan lisäksi myös, mikäli olet osallistunut vapaaehtoiseenkin opiskeluun, esim. tukioppilas- tai isostoimintaan. Ne osoittavat aktiivisuuttasi ja monipuolisuuttasi. Mainitse kaikki työkokemuksesi alkaen yhdeksännen luokan TET-jaksosta. Miten olet ansioitunut eri työtehtävissäsi?

www.aarresaari.net/pdf/ansioluettelomalli.pdf -sivu sisältää selkeän ansioluettelopohjan.

www.tampere.fi/tiedostot/5jKvEMfUd/ansioluettelomalli.pdf -sivun ansioluettelomalli pyytää hieman työtehtävien kuvauksiakin työnantajan valinnan avuksi.

Työhaastattelu

Valmistaudu työhaastatteluun. Olet päässyt jo loppusuoralle! Lue työnantajan kotisivuilta tietoja ja mieti, mitä myönteistä voisit niiden perusteella sanoa työnantajasta. Ajattele valmiiksi myös kysymyksiä tulevasta työstäsi. Pohdi etukäteen mielessäsi konkreettisia esimerkkejä väitteidesi tueksi: miten olet osoittanut edellisissä tehtävissäsi vaikkapa oppimiskykyä ja yhteistyöhalukkuutta?

Pukeudu siististi ja asiallisesti. Mene sisälle huoneeseen, kun sinut kutsutaan ja kättele kaikki läsnäolijat. Harjoittele etukäteen esim. kysymällä itseltäsi ääneen mahdollisia kysymyksiä: miksi meidän pitäisi valita juuri sinut ja mitkä ovat vahvuutesi työtehtävän hoidossa?

www.opiskelupaikka.fi/...valmistautuminen/Tyohaastatteluun-... kertoo, mitä voit tehtä etukäteen ja mitkä ovat todennäköisimmät kysymykset työhaastattelussa. Sivu antaa konkreettisia ohjeita käytöksestä ja pukeutumisesta.

www.mol.fi/toimistot/joensuun_seutu/hap/.../tyopaikkahaastattelu.pdf -sivu kertoo perusteellisesti koko työhaastatteluprosessista lähtien ensikontaktista puhelimitse. Todennäköisiä kysymyksiä käydään läpi ja neuvotaan, miten niihin olisi hyvä vastata.


 

 
Netti-TV
 Facebook faniksi

Yhteystiedot

Kiuruveden lukio
Lähteentie 10
74700 Kiuruvesi

puh. 040-527 2114 / kanslia
etunimi.sukunimi@kiuruvesi.fi